Brisanje Warna In-Game

  • Ukoliko ste na serveru dobili warn imate mogucnost da isti uklonite putem donacije. Nije bitno koliko imate warnova, niti koji ste level u igri.
  • Na serveru je maksimalno moguce dobiti 7 warnova, kada dobijete 8 warn dobijate ban sa servera.